Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

thinkbig
thinkbig
5564 a136 500
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
thinkbig

June 22 2015

thinkbig
Reposted frombluebellalabama bluebellalabama viabeinthe beinthe
thinkbig
0271 7b12
Reposted frombutterbeer butterbeer viabeinthe beinthe
thinkbig
thinkbig
9440 27b4

June 08 2015

5569 aff9 500
Reposted fromtaborri taborri viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 07 2015

thinkbig
3667 ae19
Reposted bysm0k1nggnu sm0k1nggnu

June 01 2015

thinkbig
What's that saying... Why do I keep hitting myself with a hammer? Because it feels so good when I stop.
— Meredith Grey

May 26 2015

thinkbig
Reposted bylive-lifema-rzenmonroewiecznamonroedlugiwarkoczgitanaWaszmastermirabiliacreationslouchyesterdaytodaytomorrowlewa

May 14 2015

thinkbig
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

May 01 2015

thinkbig

April 30 2015

thinkbig

April 26 2015

thinkbig
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
thinkbig
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia.
Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie.

Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę.
Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze.

Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki.

Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione.

Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni.

Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację.
Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy.

Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni.

Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— John Lennon
Reposted fromumorusana umorusana viabeinthe beinthe
thinkbig
1430 978b
thinkbig

April 24 2015

7585 1cf8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamadlenaa madlenaa

April 15 2015

thinkbig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl